Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZM – ZVV3, ZPS, ZPO

15. 9. 2006
 

Zkušební řád pro sportovní výcvik
psů v České republice
Českomoravská kynologická unie

Druhy a stupně zkoušek a jejich konání

a) všestranného výcviku

 • zkouška základního minima (ZM)
 • zkouška všestranného výcviku 1.stupně ( ZVV 1)
 • zkouška všestranného výcviku 2.stupně ( ZVV 2)
 • zkouška všestranného výcviku 3.stupně ( ZVV 3)

b) speciálního výcviku

 • zkouška psa stopaře 1. stupně (ZPS 1)
 • zkouška psa stopaře 2. stupně ( ZPS 2)
 • zkouška psa obranáře 1. stupně ( ZPO 1)
 • zkouška psa obranáře 2. stupně ( ZPO 2)
 • zkouška základní ovladatelnosti ( ZZO).
Výcvikové známky mají následující zkratky a rozsah docíleného bodového hodnocení všech částí zkoušky:
a) u zkoušek ZM a ZMMP
 • výborně (V) 145 - 150 bodů
 • velmi dobře (VD) 135 - 144 bodů
 • dobře (D) 120 - 134 bodů
 • uspokojivě (U) 105 - 119 bodů
 • nedostatečně (N) 0 - 104 bodů

b) u zkoušek ZPS 1, ZPO 1

 • výborně (V) 191 - 200 bodů
 • velmi dobře (VD) 180 - 190 bodů
 • dobře (D) 160 - 179 bodů
 • uspokojivě (U) 140 - 159 bodů
 • nedostatečně (N) 0 - 139 bodů

c) u zkoušek ZVV 1,2,3, ZMP 1,2, ZPS 2 a ZPO 2

 • výborně (V) 286 - 300 bodů
 • velmi dobře (VD) 270 - 285 bodů
 • dobře (D) 240 - 269 bodů
 • uspokojivě (U) 210 - 239 bodů
 • nedostatečně (N) 0 - 209 bodů

d) u zkoušek ZZO

 • prospěl výborně (PV) - poslušnost 51 - 60 bodů
  - spec. cviky 2x prospěl výb. minimálně
  1x prospěl
 • prospěl (P) - poslušnost 42 - 50 bodů
  - spec. cviky 2x prospěl minimálně
  1x neprospěl
 • nedostatečně (N) - poslušnost 0 - 41 bodů
  - spec. cviky 2x neprospěl.

Výsledná výcviková známka se stanovuje podle horšího výsledku (poslušnost nebo spec. cviky).

5. Výcvikovou značku spolu s výcvikovou známkou zapisuje rozhodčí:

a) při splnění do

 • výsledkové listiny
 • potvrzení o vykonané zkoušce
 • výkonnostního a výstavního průkazu psa
 • potvrzení o vykonaných zkouškách ( pro psy bez prokázaného původu)
 • jiných výkonnostních průkazů, služebních (kmenových) knížek či průkazů o původu psů (je-li tam rubrika) – na žádost psovoda

b) při nesplnění do

 • výsledkové listiny
 • výkonnostního a výstavního průkazu psa.

Povely pro činnost psa

 1. Podle zásady o rozdílnosti používané povelové techniky pro jednotlivé cviky se povely rozlišují na:
  a) zvukové
  b) posunkové - pes u nohy psovoda
  c) posunkové - pes před psovodem.

 2. Stopa:
  a) hledej, stopa.

 3. Ovladatelnost psa na vodítku nebo bez vodítka:
  a) k noze
  b) lehký úder levou rukou na stehno.

 4. Přivolání psa s usednutím před psovoda:
  a) ke mně.

 5. Přivolání psa s připojením nebo usednutím k noze psovoda:
  a) k noze
  b) lehký úder levou rukou na levé stehno.

 6. Polohy psa při klidu psovoda:
  a) lehni
  b) mávnout levou rukou nad hlavou a trupem psa, zepředu dozadu
  c) ze vzpažení pravou paži připažit předem
  a) vstaň
  b) mírné pokrčení v kolenou
  c) zdvihnout do pasu před sebe poloohnutou pravou paži dlaní nahoru
  a) sedni
  b) lehký úder levou rukou na levé stehno
  c) předpažit pravou paži do výše oka dlaní vpřed.

 7. Ponechání psa na místě za pohybu psovoda v poloze:
  a) sedni
  a) lehni
  b) mávnout levou rukou nad hlavou a trupem psa, zepředu dozadu
  a) stůj
  b) levou rukou dát dlaní před čenich psa.

 8. Aport volný:
  a) aport (přines)
  b) ukázat rukou ve směru předmětu s nakloněním trupu.

 9. Aport skokem nebo šplhem:
  a) vpřed (hop), aport (přines).

 10. Skok vysoký nebo šplh:
  a) vpřed (hop), při požadovaném zpětném skoku zpět.

 11. Kladina:
  a) vpřed, při požadovaném zpětném překonání kladiny zpět.

 12. Štěkání psa na povel:
  a) štěkej
  b) ohnout pravou paži v lokti ke psu a se vztyčeným ukazovákem třikrát kmitnout před očima psa
  c) ohnout pravou paži v lokti směrem vzhůru, vztyčit ukazovák a třikrát kmitnout směrem proti psu.

 13. Plížení psa:
  a) plaz
  c) komíhání pravé ruky nalevo a napravo přes sebou ve výši boků.

 14. Vysílání psa:
  a) vpřed,lehni
  b) ukázání pravou paží do směru.

 15. Ponechání psa na místě:
  a) zůstaň
  b) mírné přiložení dlaně pravé ruky před čenich psa.

 16. Průzkum terénu:
  a) revír, ke mně (zpět) - povoleno oslovení psa, které navazuje na povel
  b) ukázání paží.

 17. Hlídání pomocníka (pomocníků):
  a) hlídej.

 18. Zákrok psa:
  a) drž
  b) ukázat do směru k pomocníkovi.

 19. Pouštění po zákroku nebo při přinášení předmětu:
  a) pust.

 20. Pochvala psa:
  a) ústní
  b) pohlazení, poplácání.

 21. Zákaz nebo přerušení nežádoucí činnosti:
  a) fuj.

 22. Volný pohyb psa:
  a) volno
  b) volný pohyb pravé nebo levé paže do směru a naklonění těla.


ZKOUŠKA ZÁKLADNÍHO MINIMA (ZM)

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.

Náplň zkoušky ZM, dosažitelné body

1. Stopa :
Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.
Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut.
Z   50 (35)
2. Poslušnost :
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10    
b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba) ZP 10    
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10    
d) aport volný (předmět psovoda) ZP 10    
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků) ZP 10 50 (35)
3. Obrana :
a) průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny) ZP 10    
b) označení pomocníka   10    
c) ochrana psovoda ZP 10    
d) zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků) ZP 10    
e) odolnost psa (náznak úderů)   10 50 (35)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     150 (105)

ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA PRVNÍHO STUPNĚ (ZVV 1)
 1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.

Náplň zkoušky ZVV 1, dosažitelné body

1. Stopa :
Stopa vlastní, nejméně 350 kroků dlouhá, min. 30 minut stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut.
Z   100 (70)
2. Poslušnost :
a) přivolání psa za pochodu k noze ZP 10    
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10    
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10    
d) za pochodu odložení vleže (střelba) ZP 10    
e) štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku) ZP 10    
f) aport volný (činka psovoda) ZP 10    
g) skok vysoký (100 cm) ZP 10    
h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem) ZP 10    
ch) kladiná nízká (jedním směrem) ZP 10    
i) odložení psa (25 kroků) ZP 10 100 (70)
3. Obrana:        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (40x50 kroků,čtyři zástěny) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka pomocníka ZP 10    
- výslech pomocníka   10    
c) ochrana psovoda        
- přepadení psovoda při výslechu ZP 15    
- ovladatelnost psa (pouštění) Z 5    
d) samostatní činnost psa        
- zadržení pomocníka (hladké 50 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
e) odolnost psa        
- útok na psa se 2 údery po zákusu ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)

ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA DRUHÉHO STUPNĚ (ZVV 2)
 1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Náplň zkoušky ZVV 2, dosažitelné body

1. Stopa :
Stopa cizí, nejméně 500 krokům dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.
Z   100 (70)
2. Poslušnost:        
a) ovladatelnost psa bez vodítka Z 10    
b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem) Z 10    
c) za pochodu odložení vstoje Z 10    
d) štěkání psa (pes stojí 1 krok před psovodem) Z 10    
e) plížení psa u nohy psovoda (10 kroků) Z 10    
f) aport skokem (100 cm,činka psovoda 1kg - střelba) Z 10    
g) kladina vysoká (jedním směrem) Z 10    
h) vysílání psa (30 kroků) ZP 10    
ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda) Z 10    
i) odložení psa (50 kroků) Z 10 100 (70)
3. Obrana :        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (60x100 kroků,6 zástěn) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka a výslech pomocníka ZP 10    
- doprovod pomocníka (20 kroků) Z 10    
c) ochrana psovoda        
- přepadení psovoda při prohlídce Z 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (100 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
e) odolnost psa        
- útok na psa, 2 údery po zákusu ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)

ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA TŘETÍHO STUPNĚ (ZVV 3)
 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěsné splnění zkoušky ZVV 2.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Náplň zkoušky ZVV 3, dosažitelné body

1. Stopa:        
Stopa cizí, nejméně 1000 kroků dlouhá, min. 3 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu. 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut.
Z   100 (70)
2. Poslušnost:        
a) ovladatelnost psa bez vodítka Z 10    
b) sedni-lehni-vstaň (20 kroků před psovodem) P 10    
c) za pochodu odložení v sedě Z 10    
d) štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem) P 10    
e) plížení psa (10 kroků) P 10    
f) aport šplhem (1,8 m, činka pořadatele 1 kg těžká - střelba) Z 10    
g) kladina vysoká (oba směry) Z 10    
h) vysílání psa vpřed (2 x provedení, 50 kroků) ZP 10    
ch) přivolání psa před psovoda (2 x provedení) Z 10    
i) odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků) Z 10 100 (70)
3. Obrana:        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (80x100 kroků, 6 zástěn) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka, výslech, doprovod pomocníka (20 + 10 kroků) Z 10    
- hlídání pomocníka (2 + 1 minuta) Z 10    
c) ochrana psovoda        
- přepadení psovoda při doprovodu pomocníka   15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (150 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
e) odolnost psa        
- cvik se napojuje na cvik zadržení
(při protiútoku dva údery po zákusu)
  20 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)

ZKOUŠKY SPECIÁLNÍHO VÝCVIKU

ZKOUŠKA PSA STOPAŘE PRVNÍHO STUPNĚ (ZPS 1)

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P = posunkový povel Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Náplň zkoušky ZPS 1, dosažitelné body

Stopa:        
Stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min. 2 hodiny stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut.
Z   100 (70)
2. Poslušnost:        
podle ZVV 1     100 (70)
3. Celkem (stopa, poslušnost)     200 (140)

ZKOUŠKA PSA STOPAŘE DRUHÉHO STUPNĚ (ZPS 2)
 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPS 1.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P = posunkový povel. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Náplň zkoušky ZPS 2, dosažitelné body

1. Stopy :        
A) stopa cizí, nejméně 1500 kroků dlouhá, min. 4 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, položená přes používanou cestu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 35 minut.
Z   100 (70)
B) stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min.1 hodinu stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, křížená jinou osobou, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. První lom vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°.
Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.
Z   100 (70)
2. Poslušnost:     100 (70)
podle ZVV 3        
3. Celkem (stopa, poslušnost)     300 (210

ZKOUŠKA PSA OBRANÁŘE PRVNÍHO STUPNĚ (ZPO 1)

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Náplň zkoušky ZPO 1, dosažitelné body

1. Poslušnost:        
podle ZVV 1     100 (70)
2. Obrana:        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (60x100 kroků,terén přírodní, čas 5 minut) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka, výslech, doprovod (20 + 10 kroků) Z 10    
- hlídání pomocníka (2+1 minutu) Z 10    
c) ochrana psovoda        
- přepad psovoda při doprovodu pomocníka   15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (150 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění)   5    
e) odolnost psa        
- navazuje na cvik zadržení (2 údery po zákusu)   20 100 (70)
3. Celkem (poslušnost, obrana)     200 (140)

ZKOUŠKA PSA OBRANÁŘE DRUHÉHO STUPNĚ (ZPO 2)

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPO 1.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Náplň zkoušky ZPO 2, dosažitelné body

1. Poslušnost:        
podle ZVV 3     100 (70)
2. Obrana:        
a) odhalení pomocníků        
- průzkum terénu (60x200 kroků, terén přírodní, 2 pomocníci, čas 10 minut) ZP 20    
- vyštěkání pomocníků (2 pomocníci)   20    
b) zajištění pomocníků        
- prohlídky, výslechy, doprovody ZP 20    
- hlídání pomocníků (2+1 minuta) ZP 20    
c) ochrana psovoda        
- přepadení při prohlídce   15    
- ovladatelnost Z 5    
- přepadení při doprovodu   15    
- ovladatelnost Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (200 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost   5    
- útok druhého pomocníka (50 kroků)   15    
- ovladatelnost Z 5    
e) odolnost psa        
- cvik se napojuje na protiútoky dvou pomocníků na psa
(při protiútoku vždy dva údery po zákroku)
  40 200 (140)
3. Celkem (poslušnost, obrana)     300 (210)

Obrázek č. 3 : Doporučené tvary stop (možné i jejich zrcadlové pohledy):
pro zkoušky ZM, ZMMP, ZVV, ZPS 2 (A) :
 
- pro zkoušky ZPS 1, ZPS 2 (B) :